top of page

PRIVACY POLICY

 

Website www.zenit-t.com is hosted on Wix platform. Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix.com applications. They store your data on secure servers behind a firewall. 

 

Company Zenit-t d.o.o. uses browser cookies (cookies from hereon). Cookies are small pieces of data stored on a site visitor's browser. On another visi tof our website we can access the cookies saved in your browser to provide a better and more customized user experience. In addition, cookies help us with analyzing users and recording visits (statistical purposes).

 

Cookies or data collected with their help do not enable the identification of the user in terms of the legislation on personal data protection and it is not possible to determine which specific person they were collected from. Permissions for the installation of cookies can also be set by the user at any time in their web browser, which is used to access the website www.zenit-t.com.


The company Zenit-t d.o.o. uses its own cookies on the website www.zenit-t.com, and also allows certain third parties to place their own cookies (i.e. third-party cookies) on the user's equipment.

 

Information on individual cookies, on the data controllers obtained with these cookies, the purposes of processing the collected data and the duration of cookies are given in the table below:

 

 

We collect such Non-personal and Personal Information for the following purposes:

1. To provide and operate the Services;

2. To provide our Users with ongoing customer assistance and technical support;

3. To be able to contact our Visitors and Users with general or personalized service-related notices and promotional messages;

4. To create aggregated statistical data and other aggregated and/or inferred Non-personal Information, which we or our business partners may use to provide and improve our respective services; 

5. To comply with any applicable laws and regulations.

 

We receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in any other way. We may use software tools to measure and collect session information, including page response times, length of visits to certain pages, page interaction information, and methods used to browse away from the page. We also collect personally identifiable information (including name, email and messages, sent by contact form on our website).

 

For security purposes, IP addresses from which users access the website are also collected. Other cookies may be stored on your computer, such as: user identification number in encrypted form (to identify the user on the next visit), and Google Analytics cookies (analysis of website visits).

 

The administrator may use the data in anonymised summary form for statistical analysis purposes. Zenit will not pass on user data to unauthorized persons under any circumstances. We will contact the user via means of long-distance communication only if the user does not explicitly object to this.

 

We may contact you to notify you to answer to your message you sent by communication form on our website, to resolve a dispute, to poll your opinions through surveys or questionnaires, to send updates about our company, or as otherwise necessary to contact you to enforce our User Agreement, applicable national laws, and any agreement we may have with you. For these purposes we may contact you via email, telephone, text messages, and postal mail.

 

If you don’t want us to process your data anymore, please contact us at info@zenit-t.com.

 

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website.

 

If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, you are invited to contact us at info@zenit-t.com.

 

 

POLITIKA ZASEBNOSTI

 

Spletna stran www.zenit-t.com gostuje na platformi Wix. Vaši podatki se lahko shranjujejo v bazi podatkov platforme Wix. Wix hrani vaše podatke na varnih strežnikih, zaščitenih s požarnim zidom.

 

Podjetje Zenit-t d.o.o. na spletni strani uporablja spletne piškotke (v nadaljevanju: piškotki). Piškotki so majhne podatkovne datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta shranijo v uporabnikov brskalnik, s katerim je uporabnik dostopal do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta lahko ponudnik dostopa do podatkov na uporabnikovi napravi, ki so se zbrali s pomočjo piškotkov za zagotavljanje boljše in bolj prilagojene uporabniške izkušnje, obenem pa mu piškotki pomagajo pri analizi uporabnikov in pri beleženju obiska (statistični nameni).

 

Piškotki oziroma podatki, zbrani z njihovo pomočjo, sami po sebi ne omogočajo identifikacije uporabnika v smislu zakonodaje o varstvu osebnih podatkov in z njimi ni mogoče ugotoviti, za katero konkretno osebo gre. Dovoljenja za namestitev piškotkov lahko uporabnik kadarkoli nastavi tudi v svojem spletnem brskalniku, ki ga uporablja za dostop do spletnega mesta www.zenit-t.com.

 

Ponudnik Zenit-t d.o.o. na spletnem mestu www.zenit-t.com uporablja lastne piškotke, obenem pa omogoča nekaterim tretjim osebam, da na uporabnikovo opremo namestijo svoje piškotke (t. i. piškotki tretjih).

 

Podatki o posameznih piškotkih, o upravljavcih podatkov, ki se pridobijo s temi piškotki, namenih obdelave zbranih podatkov in o trajanju piškotkov so navedeni v spodnji tabeli:

 

Takšne neosebne in osebne podatke zbiramo za naslednje namene:

1. zagotavljati in upravljati storitve;

2. Nuditi našim uporabnikom stalno pomoč in tehnično podporo strankam;

3. da se lahko obrnemo na naše obiskovalce in uporabnike s splošnimi ali prilagojenimi obvestili in promocijskimi sporočili, povezanimi s storitvami;

4. za ustvarjanje združenih statističnih podatkov in drugih združenih in/ali izpeljanih neosebnih podatkov, ki jih lahko mi ali naši poslovni partnerji uporabljamo za zagotavljanje in izboljšanje naših storitev;

5. Upoštevanje vseh veljavnih zakonov in drugih predpisov.

 

Prejemamo, zbiramo in shranjujemo vse podatke, ki jih vnesete na naši spletni strani ali nam jih posredujete na kakršen koli drug način. Za merjenje in zbiranje informacij o sejah lahko uporabimo programska orodja, vključno z odzivnimi časi strani, dolžino obiskov določenih strani, informacijami o interakciji strani in metodami, ki se uporabljajo za brskanje po strani. Zbiramo tudi osebne podatke (vključno z imenom, e-poštnim naslovom in poslanimi sporočili, ki jih oddate preko formularja na spletni strani).

 

Za potrebe zagotavljanja varnosti, se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Na vaš računalnik se lahko med drugimi shranijo tudi drugi piškotki, kot so: identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku), ter piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskov spletnega mesta).

 

Upravitelj lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zenit-t podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam. Z uporabnikom bomo stopili v stik preko sredstev komunikacije na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.

 

Lahko vas kontaktiramo, da odgovorimo na vaše sporočilo, ki ste ga poslali preko obrazca na naši spletni strani, da razrešimo spor, poizvemo po vašem mnenju z anketami ali vprašalniki, pošljemo posodobitve o našem podjetju ali če je iz katerih drugih razlogov potreben kontakt za uveljavljanje naše uporabniške pogodbe, veljavne nacionalne zakonodaje ali drugih sporazumov, ki jih imamo z vami. Za te namene vas lahko kontaktiramo po e-pošti, telefonu, besedilnih sporočilih in poštni pošti.

 

Če ne želite več, da obdelujemo vaše podatke, nas kontaktirajte na info@zenit-t.com.

 

Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo to politiko zasebnosti, zato jo pogosto pregledujte. Spremembe in pojasnila začnejo veljati takoj po objavi na spletnem mestu.

 

Če želite: dostopati do, popraviti, spremeniti ali izbrisati katere koli osebne podatke, ki jih imamo o vas, nas kontaktirajte na info@zenit-t.com.

Title
Purpose
Duration
Cookietype
Ime piškotka
Namen
Trajanje
Tip piškotka
bottom of page