top of page

IZDELKI V PONUDBI

Izdelki za premaze in tiskarske barve

SMOLE IN ZAMREŽEVALCI

PIGMENTI

ADITIVI

SUROVINE ZA SMOLE IN PREMAZE

Smole in zamreževalci

 

~ Amino smole (melaminske, urea in benzoguanaminske smole)

~ Poliestrske smole (visokomolekularne, nizkomolekularne in srednjemolekularne poliestrske smole)

~ Akrilne smole

- na osnovi topil: termoplastične in hidroksi funkcionalne akrilne smole

- na vodni osnovi: akrilne emulzije

- trdne akrilne smole

~ Alkidne smole

~ Izocianatni zamreževalci (aromatski in alifatski)

~ Epoksidne smole

Ostali izdelki

IZDELKI ZA POLIURETANSKE PENE IN CASE

IZDELKI ZA KOMPOZITE

bottom of page