top of page

IZDELKI V PONUDBI

Izdelki za premaze in tiskarske barve

Ostali izdelki

SMOLE IN ZAMREŽEVALCI

PIGMENTI

ADITIVI

SUROVINE ZA SMOLE IN PREMAZE

IZDELKI ZA POLIURETANSKE PENE IN CASE

IZDELKI ZA KOMPOZITE

Izdelki za PU pene in CASE

 

~ Poliestrski polioli (alifatski in aromatski)

~ Izocianati (polimerni MDI)

bottom of page