top of page

IZDELKI V PONUDBI

Izdelki za premaze in tiskarske barve

SMOLE IN ZAMREŽEVALCI

PIGMENTI

ADITIVI

SUROVINE ZA SMOLE IN PREMAZE

Surovine za smole in premaze

 

~ Akrilni monomeri

~ Adipinska kislina

~ Propilen glikol

~ Trimetilolpropan

~ Anhidrid maleinske kisline

~ Anhidrid ftalne kisline

~ Neopentil glikol

~ Izoftalična kislina

~ Dietilen glikol

~ UV fotoiniciatorji (BDK, BP, BPO, TPO, 73, 84, 2959 and others)

~ UV monomers (DPGDA, TPGDA, TMPTA, HDDA, GPO3TA, IBOA, EOEOEA and others)

Ostali izdelki

IZDELKI ZA POLIURETANSKE PENE IN CASE

IZDELKI ZA KOMPOZITE

bottom of page