IZDELKI V PONUDBI

Izdelki za premaze in tiskarske barve

Ostali izdelki

SMOLE IN ZAMREŽEVALCI

PIGMENTI

ADITIVI

SUROVINE ZA SMOLE IN PREMAZE

IZDELKI ZA POLIURETANSKE PENE IN CASE

IZDELKI ZA KOMPOZITE